سوره صافات

 

سوره صافات

ترتيب بانواي زمان حجم دانلود پخش
78 هدایت فر 00:17:01 3.90 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
سوگند به (فرشتگان) صف ‏كشيده (و منظم) (1)
و به نهى‏كنندگان و (بازدارندگان) (2)
و تلاوت‏كنندگان پياپى آيات الهى... (3)
كه معبود شما يگانه است؛ (4)
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست، و پروردگار مشرقها! (5)
ما آسمان نزديك ( پايين) را با ستارگان آراستيم، (6)
تا آن را از هر شيطان خبيثى حفظ كنيم! (7)
آنها نمى‏توانند به (سخنان) فرشتگان عالم بالا گوش فرادهند، (و هرگاه چنين كنند) از هر سو هدف قرارمى‏گيرند! (8)
آنها به شدت به عقب رانده مى‏شوند؛ و براى آنان مجازاتى دائم است! (9)
مگر آنها كه در لحظه‏اى كوتاه براى استراق سمع به آسمان نزديك شوند، كه «شهاب ثاقب آنها را تعقيب مى‏كند! (10)
از آنان بپرس: «آيا آفرينش (و معاد) آنان سخت‏تر است يا آفرينش فرشتگان (و آسمانها و زمين)؟! ما آنان را از گل چسبنده‏اى آفريديم! (11)
تو از انكارشان تعجب مى‏كنى، ولى آنها مسخره مى‏كنند! (12)
و هنگامى كه به آنان تذكر داده شود، هرگز متذكر نمى‏شوند! (13)
و هنگامى كه معجزه‏اى را ببينند، ديگران را نيز به استهزا دعوت‏مى‏كنند! (14)
و مى‏گويند: «اين فقط سحرى آشكار است! (15)
آيا هنگامى كه ما مرديم و به خاك و استخوان مبدل شديم، بار ديگر برانگيخته خواهيم شد؟! (16)
يا پدران نخستين ما (بازمى‏گردند)؟!» (17)
بگو: «آرى، همه شما زنده مى‏شويد در حالى كه خوار و كوچك خواهيد بود! (18)
تنها يك صيحه عظيم واقع مى‏شود، ناگهان همه (از قبرها برمى‏خيزند و) نگاه مى‏كنند! (19)
و مى‏گويند: «اى واى بر ما، اين روز جزاست!» (20)
(آرى) اين همان روز جدايى (حق از باطل) است كه شما آن را تكذيب مى‏كرديد! (21)
(در اين هنگام به فرشتگان دستور داده مى‏شود:) ظالمان و همرديفانشان و آنچه را مى‏پرستيدند... (22)
(آرى آنچه را) جز خدا مى‏پرستيدند جمع كنيد و بسوى راه دوزخ هدايتشان كنيد! (23)
آنها را نگهداريد كه بايد بازپرسى شوند! (24)
شما را چه شده كه از هم يارى نمى‏طلبيد؟! (25)
ولى آنان در آن روز تسليم قدرت خداوندند! (26)
(و در اين حال) رو به يكديگر كرده و از هم مى‏پرسند... (27)
گروهى (مى‏گويند: «شما رهبران گمراهى بوديد كه به ظاهر) از طريق خيرخواهى و نيكى وارد شديد اما جز فريب چيزى در كارتان نبود)!» (28)
(آنها در جواب) مى‏گويند: «شما خودتان اهل ايمان نبوديد (تقصير ما چيست)؟! (29)
ما هيچ گونه سلطه‏اى بر شما نداشتيم، بلكه شما خود قومى طغيانگر بوديد! (30)
اكنون فرمان پروردگارمان بر همه ما مسلم شده، و همگى از عذاب او مى‏چشيم! (31)
ما شما را گمراه كرديم، همان گونه كه خود گمراه بوديم! (32)
(آرى) همه آنها ( پيشوايان و پيروان گمراه) در آن روز در عذاب الهى مشتركند! (33)
ما اين گونه با مجرمان رفتار مى‏كنيم! (34)
چراكه وقتى به آنها گفته مى‏شد: «معبودى جز خدا وجود ندارد»، تكبر و سركشى مى‏كردند... (35)
و پيوسته مى‏گفتند: «آيا ما معبودان خود را بخاطر شاعرى ديوانه رها كنيم؟!» (36)
چنين نيست، او حق را آورده و پيامبران پيشين را تصديق كرده است! (37)
اما شما (مستكبران كوردل) بطور مسلم عذاب دردناك (الهى) را خواهيد چشيد! (38)
و جز به آنچه انجام مى‏داديد كيفر داده نمى‏شويد، (39)
جز بندگان مخلص خدا (كه از اين كيفرها بركنارند)! (40)
براى آنان ( بندگان مخلص) روزى معين و ويژه‏اى است، (41)
ميوه‏ها(ى گوناگون پر ارزش)، و آنها گرامى داشته مى‏شوند... (42)
در باغهاى پر نعمت بهشت؛ (43)
در حالى كه بر تختها رو به روى يكديگر تكيه زده‏اند، (44)
و گرداگردشان قدحهاى لبريز از شراب طهور را مى‏گردانند؛ (45)
شرابى سفيد و درخشنده، و لذتبخش براى نوشندگان؛ (46)
شرابى كه نه در آن مايه تباهى عقل است و نه از آن مست مى‏شوند! (47)
و نزد آنها همسرانى زيبا چشم است كه جز به شوهران خود عشق نمى‏ورزند. (48)
گويى از (لطافت و سفيدى) همچون تخم‏مرغهايى هستند كه (در زير بال و پر مرغ) پنهان مانده (و دست انسانى هرگز آن را لمس نكرده است)! (49)
(در حالى كه آنها غرق گفتگو هستند) بعضى رو به بعضى ديگر كرده مى‏پرسند... (50)
كسى از آنها مى‏گويد: «من همنشينى داشتم... (51)
كه پيوسته مى‏گفت: آيا (به راستى) تو اين سخن را باور كرده‏اى... (52)
كه وقتى ما مرديم و به خاك و استخوان مبدل شديم، (بار ديگر) زنده مى‏شويم و جزا داده خواهيم شد؟!» (53)
(سپس) مى‏گويد: «آيا شما مى‏توانيد از او خبرى بگيريد؟» (54)
اينجاست كه نگاهى مى‏كند، ناگهان او را در ميان دوزخ مى‏بيند. (55)
مى‏گويد:«به خدا سوگند نزديك بود مرا (نيز) به هلاكت بكشانى! (56)
و اگر نعمت پروردگارم نبود، من نيز از احضارشدگان (در دوزخ) بودم! (57)
(سپس به ياران خود مى‏گويد: اى دوستان!) آيا ما هرگز نمى‏ميريم (و در بهشت جاودانه خواهيم بود)، (58)
و جز همان مرگ اول، مرگى به سراغ ما نخواهد آمد، و ما هرگز عذاب نخواهيم شد. (59)
راستى اين همان پيروزى بزرگ است! (60)
آرى، براى مثل اين، بايد عمل‏كنندگان عمل كنند! (61)
آيا اين (نعمتهاى جاويدان بهشتى) بهتر است يا درخت (نفرت‏انگيز) زقوم؟! (62)
ما آن را مايه درد و رنج ظالمان قرار داديم! (63)
آن درختى است كه از قعر جهنم مى‏رويد! (64)
شكوفه آن مانند سرهاى شياطين است! (65)
آنها ( مجرمان) از آن مى‏خورند و شكمها را از آن پر مى‏كنند! (66)
سپس روى آن آب داغ متعفنى مى‏نوشند! (67)
سپس بازگشت آنها به سوى جهنم است! (68)
چرا كه آنها پدران خود را گمراه يافتند، (69)
با اين حال به سرعت بدنبال آنان كشانده مى‏شوند! (70)
و قبل از آنها بيشتر پيشينيان (نيز) گمراه شدند! (71)
ما در ميان آنها انذاركنندگانى فرستاديم، (72)
ولى بنگر عاقبت انذارشوندگان چگونه بود! (73)
مگر بندگان مخلص خدا! (74)
و نوح، ما را خواند (و ما دعاى او را اجابت كرديم)؛ و چه خوب اجابت كننده‏اى هستيم! (75)
و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهايى بخشيديم، (76)
و فرزندانش را همان بازماندگان (روى زمين) قرار داديم، (77)
و نام نيك او را در ميان امتهاى بعد باقى نهاديم. (78)
سلام بر نوح در ميان جهانيان باد! (79)
ما اين گونه نيكوكاران را پاداش مى‏دهيم! (80)
چرا كه او از بندگان باايمان ما بود! (81)
سپس ديگران ( دشمنان او) را غرق كرديم! (82)
و از پيروان او ابراهيم بود؛ (83)
(به خاطر بياور) هنگامى را كه با قلب سليم به پيشگاه پروردگارش آمد؛ (84)
هنگامى كه به پدر و قومش گفت: «اينها چيست كه مى‏پرستيد؟! (85)
آيا غير از خدا به سراغ اين معبودان دروغين مى‏رويد؟! (86)
شما درباره پروردگار عالميان چه گمان مى‏بريد؟! (87)
(سپس) نگاهى به ستارگان افكند... (88)
و گفت: «من بيمارم (و با شما به مراسم جشن نمى‏آيم)!» (89)
آنها از او روى برتافته و به او پشت كردند (و بسرعت دور شدند.) (90)
(او وارد بتخانه شد) مخفيانه نگاهى به معبودانشان كرد و از روى تمسخر گفت: «چرا (از اين غذاها) نمى‏خوريد؟! (91)
(اصلا) چرا سخن نمى‏گوييد؟!» (92)
سپس بسوى آنها رفت و ضربه‏اى محكم با دست راست بر پيكر آنها فرود آورد (و جز بت بزرگ، همه را درهم شكست). (93)
آنها با سرعت به او روى آوردند. (94)
گفت: «آيا چيزى را مى‏پرستيد كه با دست خود مى‏تراشيد؟! (95)
با اينكه خداوند هم شما را آفريده و هم بتهايى كه مى‏سازيد!» (96)
(بت‏پرستان) گفتند: «بناى مرتفعى براى او بسازيد و او را در جهنمى از آتش بيفكنيد!» (97)
آنها طرحى براى نابودى ابراهيم ريخته بودند، ولى ما آنان را پست و مغلوب ساختيم! (98)
(او از اين مهلكه بسلامت بيرون آمد) و گفت: «من به سوى پروردگارم مى‏روم، او مرا هدايت خواهد كرد! (99)
پروردگارا! به من از صالحان ( فرزندان صالح) ببخش!» (100)
ما او ( ابراهيم) را به نوجوانى بردبار و صبور بشارت داديم! (101)
هنگامى كه با او به مقام سعى و كوشش رسيد، گفت: «پسرم! من در خواب ديدم كه تو را ذبح مى‏كنم، نظر تو چيست؟» گفت‏«پدرم! هر چه دستور دارى اجرا كن، به خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت!» (102)
هنگامى كه هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبين او را بر خاك نهاد... (103)
او را ندا داديم كه: «اى ابراهيم! (104)
آن رؤيا را تحقق بخشيدى (و به ماموريت خود عمل كردى)!» ما اين گونه، نيكوكاران را جزا مى‏دهيم! (105)
اين مسلما همان امتحان آشكار است! (106)
ما ذبح عظيمى را فداى او كرديم، (107)
و نام نيك او را در امتهاى بعد باقى نهاديم! (108)
سلام بر ابراهيم! (109)
اين گونه نيكوكاران را پاداش مى‏دهيم! (110)
او از بندگان باايمان ما است! (111)
ما او را به اسحاق -پيامبرى از شايستگان- بشارت داديم! (112)
ما به او و اسحاق بركت داديم؛ و از دودمان آن دو، افرادى بودند نيكوكار و افرادى آشكارا به خود ستم كردند! (113)
ما به موسى و هارون نعمت بخشيديم! (114)
و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات داديم! (115)
و آنها را يارى كرديم تا بر دشمنان خود پيروز شدند! (116)
ما به آن دو، كتاب روشنگر داديم، (117)
و هر دو را به راه راست هدایت (خداپرستی) کردیم (118)
و نام نيكشان را در اقوام بعد باقى گذارديم! (119)
سلام بر موسى و هارون! (120)
ما اين گونه نيكوكاران را پاداش مى‏دهيم! (121)
آن دو از بندگان مؤمن ما بودند! (122)
و الياس از رسولان (ما) بود! (123)
به خاطر بياور هنگامى را كه به قومش گفت: «آيا تقوا پيشه نمى‏كنيد؟! (124)
آيا بت «بعل‏» را مى‏خوانيد و بهترين آفريدگارها را رها مى‏سازيد؟! (125)
خدايى كه پروردگار شما و پروردگار نياكان شماست!» (126)
اما آنها او را تكذيب كردند؛ ولى به يقين همگى (در دادگاه عدل الهى) احضار مى‏شوند! (127)
مگر بندگان مخلص خدا! (128)
ما نام نيك او را در ميان امتهاى بعد باقى گذارديم! (129)
سلام بر الياسين! (130)
ما اين گونه نيكوكاران را پاداش مى‏دهيم! (131)
او از بندگان مؤمن ما است! (132)
و لوط از رسولان (ما) است! (133)
و به خاطر بياور زمانى را كه او و خاندانش را همگى نجات داديم، (134)
مگر پيرزنى كه از بازماندگان بود (و به سرنوشت آنان گرفتار شد)! (135)
سپس بقيه را نابود كرديم! (136)
و شما پيوسته صبحگاهان از كنار (ويرانه‏هاى شهرهاى) آنها مى‏گذريد... (137)
و (همچنين) شبانگاه؛ آيا نمى‏انديشيد؟! (138)
و يونس از رسولان (ما) است! (139)
به خاطر بياور زمانى را كه به سوى كشتى پر (از جمعيت و بار) فرار كرد. (140)
و با آنها قرعه افكند، (و قرعه به نام او افتاد و) مغلوب شد! (141)
(او را به دريا افكندند) و ماهى عظيمى او را بلعيد، در حالى كه مستحق سرزنش بود! (142)
و اگر او از تسبيح‏كنندگان نبود... (143)
تا روز قيامت در شكم ماهى مى‏ماند! (144)
(به هر حال ما او را رهايى بخشيديم و) او را در يك سرزمين خشك خالى از گياه افكنديم در حالى كه بيمار بود! (145)
و بوته كدوئى بر او رويانديم (تا در سايه برگهاى پهن و مرطوبش آرامش يابد)! (146)
و او را به سوى جمعيت يكصد هزار نفرى -يا بيشتر- فرستاديم! (147)
آنها ايمان آوردند، از اين رو تا مدت معلومى آنان را از مواهب زندگى بهره‏مند ساختيم! (148)
از آنان بپرس: آيا پروردگارت دخترانى دارد و پسران از آن آنهاست؟! (149)
آيا ما فرشتگان را مؤنث آفريديم و آنها ناظر بودند؟! (150)
دانيد آنها با اين تهمت بزرگشان مى‏گويند: (151)
«خداوند فرزند آورده!» ولى آنها به يقين دروغ مى‏گويند! (152)
آيا دختران را بر پسران ترجيح داده است؟! (153)
شما را چه شده است؟! چگونه حكم مى‏كنيد؟! (هيچ مى‏فهميد چه مى‏گوييد؟!) (154)
آيا متذكر نمى‏شويد؟! (155)
يا شما دليل روشنى در اين باره داريد؟ (156)
كتابتان را بياوريد اگر راست مى‏گوييد! (157)
آنها ( مشركان) ميان او ( خداوند) و جن، (خويشاوندى و) نسبتى قائل شدند؛ در حالى كه جنيان بخوبى مى‏دانند كه اين بت‏پرستان در دادگاه الهى احضار مى‏شوند! (158)
منزه است خداوند از آنچه توصيف مى‏كنند، (159)
مگر بندگان مخلص خدا! (160)
شما و آنچه را پرستش مى‏كنيد، (161)
هرگز نمى‏توانيد كسى را (با آن) فريب دهيد، (162)
مگر آنها كه در آتش دوزخ وارد مى‏شوند! (163)
و هيچ يك از ما نيست جز آنكه مقام معلومى دارد؛ (164)
و ما همگى (براى اطاعت فرمان خداوند) به صف ايستاده‏ايم؛ (165)
و ما همه تسبيح‏گوى او هستيم! (166)
آنها پيوسته مى‏گفتند: (167)
«اگر يكى از كتابهاى پيشينيان نزد ما بود، (168)
به يقين، ما بندگان مخلص خدا بوديم!» (169)
(اما هنگامى كه اين كتاب بزرگ آسمانى بر آنها نازل شد،) به آن كافر شدند؛ ولى بزودى (نتيجه كار خود را) خواهند دانست! (170)
وعده قطعى ما براى بندگان فرستاده ما از پيش مسلم شده... (171)
كه آنان يارى شدگانند، (172)
و لشكر ما پيروزند! (173)
از آنها ( كافران) روى بگردان تا زمان معينى (كه فرمان جهاد فرارسد)! (174)
و وضع آنها را بنگر (چه بى‏محتواست) اما بزودى (نتيجه اعمال خود را) مى‏بينند! (175)
آيا آنها براى عذاب ما شتاب مى‏كنند؟! (176)
اما هنگامى كه عذاب ما در آستانه خانه‏هايشان فرود آيد، انذارشدگان صبحگاه بدى خواهند داشت! (177)
از آنان روى بگردان تا زمان معينى! (178)
و وضع كارشان را ببين؛ آنها نيز به زودى (نتيجه اعمال خود را) مى‏بينند! (179)
منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت (و قدرت) از آنچه آنان توصيف مى‏كنند. (180)
و سلام بر رسولان! (181)
حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است! (182)

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویژه نامه امام حسین علیه السلام

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
@sibtayn_fa

نسخه اندرویدی کتاب العروة الوثقي والتعليقات عليها

 

کوتاه و شنیدنی

تنها روضه ای که امام حسین( علیه السلام) آن را قبول کرد

مدت زمان فايل :7 دقيقه و 09 ثانيه

حجم فایل : 2.88 مگا بایت

به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

بلبل سه ساله حسین علیه السلام

مدت زمان فايل : 5 دقيقه و 46 ثانيه

حجم فایل : 1.40 مگا بایت

حکایت اسارت و مصائب دخت سه ساله ابا عبدالله علیه السلام

گفت : امام را به علی اکبرش قسم بده

مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 53 ثانيه

حجم فایل : 769 کیلو بایت

ذکر خاطرای از مرحوم آیت الله مرعشی نجفی

چگونه عمل یک جوان باعث شادی امام حسین علیه السلام شد؟

مدت زمان فايل : 3 دقيقه و 19 ثانيه
حجم فایل : 1.03 مگا بایت
حکایتی از کار پسندیده جوانی که باعث شد امام به استقبالش

حکایتی از شمرخوان تعزیه امام حسین علیه السلام پس از مرگ

مدت زمان فايل : 3 دقيقه و 34 ثانيه
حجم فایل : 1.10 مگا بایت
حکایت از اینکه هرکس به هر اندازه که میتواند خود در

وعده امام صادق علیه السلام به مومنی که برای امام حسین علیه السلام بغض کرد

مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 45 ثانيه
حجم فایل : 731 کیلو بایت
حکایت از شخصی که نمی توانست به زیارت قبر امام حسین علیه

تاج افتخار برای حرّ ابن یزید ریاحی

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 36 ثانيه

حجم فایل : 3.77 مگابایت

برادران حضرت عباس(ع) جان فدای امام حسین (ع)

مدت زمان فايل : 49 ثانيه

حجم فایل : 765 کیلو بایت

جُون غلام ابوذر خود را وقف اهل بیت (ع) کرده بود

مدت زمان فايل : 1 دقيقه و 18 ثانيه

حجم فایل : 1.13 مگا بایت

نمونه صبر و ایثار

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 39 ثانیه
حجم فایل : 1.14 مگا بایت
حکایت حضور پیدا کردن پسران حضرت زینب سلام الله علیهم و

دو طفل شهید روز عاشورا

مدت زمان فايل : 5 دقيقه و 9 ثانیه
حجم فایل : 1.19 مگا بایت
حکایت تشنگی اطفال کاروان اهل بیت علیهم السلام در صحرای

آیینه تمام نمای پیامبر صلی الله علیه و آله

مدت زمان فايل : 5 دقيقه و 56 ثانیه

حجم فایل : 1.40 مگا بایت

حکایتی از اخلاق و رفتار حضرت علی اکبر علیه السلام

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دستم را گرفت !

مدت زمان فايل : 13 دقيقه و 59 ثانیه
حجم فایل : 3.28 مگا بایت
حکایتی شنیدنی از توبه جوان گناهکار در شب عاشورا و حمایت

قاسم ابن الحسن نوجوان دلاور

حجت الاسلام رفیعی

 

مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 44 ثانيه

إن تنکرونی فأنا ابن الحسن (ع)

امام حسین (ع) چشم به راه حبیب ابن مظاهر اسدی

حجت السلام هاشمی نژاد

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 10 ثانيه

حبیب ابن مظاهر آرزوی شرکت در مجالس روضه را دارد

عبد الله ابن حسن (ع) سپر بلای عمو

حجت الاسلام بندانی


 
مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 15 ثانيه
حکایت جان فدایی نوجوان یازده ساله امام حسن علیه

چرا به حضرت عباس علیه السلام باب الحوائج میگویند ؟

حجت الاسلام هاشمی نژاد


 
مدت زمان فايل : 5 دقيقه و 41 ثانيه
ذکر کرامتی از کرامات حضرت ابوالفضل عباس علیه

Previous Next

روزشمارتاریخ اسلام

1 محرّم الحرام

 ١ محرّم الحرام ١ ـ آغاز ايّام حزن آل محمد(علیهم السلام)٢ ـ حادثه شعب ابیطالب٣ ـ اولین جمع...


ادامه ...

2 محرّم الحرام

٢ محرّم الحرام ورود كاروان حسینی به كربلابنا بر مشهور در روز دوم محرم سال 61 هـ .ق....


ادامه ...

3 محرّم الحرام

 ٣ محرّم الحرام ١ـ دعوت جهانی اسلام توسط پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله)٢ـ نامه‌ امام حسین (علیه...


ادامه ...

4 محرّم الحرام

٤ محرّم الحرام سخنرانی عبید الله بن زیاد در مسجد كوفهعبید الله بن زیاد حاكم كوفه برای این...


ادامه ...

6 محرّم الحرام

١ـ یاری خواستن حبیب بن مظاهر از بنی اسد٢ـ اولین محاصره آب فرات1ـ یاری خواستن حبیب بن...


ادامه ...

7 محرّم الحرام

 ٧ محرّم الحرام ممنوعیت استفاده از آب فرات برای كاروان امام حسین(علیه السلام)بعد از آنكه عبیدالله بن زیاد،...


ادامه ...

8 محرّم الحرام

ملاقات امام حسین(علیه السلام) با عمر بن سعد در كربلاامام حسین(علیه السلام) به هیچ وجه راضی به...


ادامه ...

9 محرّم الحرام

١ ـ محاصره خیمه‌های امام حسین(علیه السلام) در كربلا٢ ـ رد امان نامه شمر توسط حضرت ابوالفضل...


ادامه ...

10 محرّم الحرام

١ـ عاشورای حسینی٢ـ وفات حضرت امّ سلمه (سلام الله علیها)٣ـ هلاكت عبیدالله بن زیاد٤ـ قیام حضرت مهدی...


ادامه ...

11 محرّم الحرام

١ـ حركت كاروان اسیران از كربلا٢ـ برگزاری مجلس ابن زیاد ملعون1ـ حركت كاروان اسیران از كربلاعمربن سعد...


ادامه ...

12 محرّم الحرام

١ـ دفن شهدای كربلا٢ـ ورود کاروان اسرای کربلا به كوفه٣ـ شهادت امام سجاد‌(علیه السلام)1ـ دفن شهدای كربلاروز...


ادامه ...

13 محرّم الحرام

١ـ اسرای اهل بیت‌(علیهم السلام) در مجلس ابن زیاد٢ـ نامه عبیدالله بن زیاد به یزید٣ـ شهادت عبدالله...


ادامه ...

15 محرّم الحرام

 ورود نمایندگان طایفه «نَخَع» به مدینه و پذیرش دین اسلامرسول گرامی اسلام‌(صلی الله علیه و آله) در...


ادامه ...

19 محرّم الحرام

حركت كاروان اسیران كربلا از كوفه به طرف شام یزید ملعون در جواب نامه عبیدالله بن زیاد به...


ادامه ...

20 محرّم الحرام

مراسم عروسی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)بنا بر قول مشهور شب بیست و یكم محرم سال...


ادامه ...

25 محرّم الحرام

١ـ شهادت سيّد الساجدین علی بن الحسین‌(علیهما السلام)٢ـ قتل «محمد امین» به دستور برادرش «مأمون»1ـ شهادت سيّد...


ادامه ...

26 محرّم الحرام

١ـ شهادت علی بن الحسن المثلث‌٢ـ محاصره شهر مكه و سنگ باران كعبه توسط سپاه یزید1ـ شهادت...


ادامه ...

28 محرّم الحرام

١ـ رحلت حذیفه بن یمان٢ـ ورود كاروان اسرای اهل بیت‌(علیهم السلام) به بعلبك٣ـ تبعید امام جواد‌(علیه السلام)...


ادامه ...
01234567891011121314151617

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. آرشيو صوتی
  5. مداحی محرم

قرآن كريم


ویژه نامه محرم الحرامگالری تصاویر حرم امام حسین علیه السلام

سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page