رحلت پیامبر یا شهادت پیامبر ؟

 خودتان قضاوت کنید
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَی أَعْقَابِکُمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَی عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی اللّهُ الشَّاکِرِینَ. آل عمران ایه144

محمد :فقط فرستاده خداست؛ و پیش از او، فرستادگان دیگری نیز بودند؛ آیا اگر او بمیرد ویا کشته شود، شما به عقب برمی گردید؟ [و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیّت و کفر بازگشت خواهید نمود؟] و هر کس به عقب باز گردد، هرگز به خدا ضرری نمی زند؛ و خداوند بزودی شاکران [و استقامت کنندگان  را پاداش خواهد داد.
یکی از مظلومیتهای حضرت رسول این است که معمولا به کیفیت شهادت ایشان توجه نمیشود. و معمولا میگویند رحلت حضرت رسول  !!! حال بنده قصددارم در خصوص کیفیت مرگ پیامبرگرامی اسلام  با شما صحبت کنم،دیگر قضاوت باخودتان...
کتابهای سیره و حدیث مرگ رسول خدا   بوسیله سم را تایید کرده اند و آن را با احادیث متواتر ذکر کرده اند از جمله:
ابن سعد میگوید در روایتی آمده است: پیامبر(صلّی الله علیه وآله )مسموم درگذشت و شصت و سه ساله بود. این قول ابن عبده است.  (1)
شیخ مفید میگوید: او در مدینه روز دوشنبه دوشب باقیمانده از ماه صفر در سال دهم هجری درگذشت درحالیکه شصت و سه سال داشت.  (2 )

  علّامه حلی شهادت رسول خدا را به وسیله سم ذکر میکند.(3)
در کتاب جامع الرواه آمده است: پیامبر  در مدینه مسموم درگذشت( ۴)
شیخ طوسی میگوید: رسول خدا  دو شب باقیمانده از ماه صفر در سال دهم هجری مسموم  درگذشت(5)
بیهقی از عبدالله بن مسعود روایت کرده است که وی گفت: اگر ۹ بار قسم بخورم که رسول
خدا  کشته شده است برایم محبوبتر است از اینکه یکبار قسم بخورم که او  کشته نشده است. به جهت اینکه خداوند او را پیامبر شهید قرار داده است. ()
حاکم نیشابور کشته شدن رسول خدا  را تایید کرده است. آنجا که میگوید: شعبی گفته است:
بخدا قسم رسول خدا و ابوبکر با سم کشته شدند و عمر و عثمان و علی بن ابیطالب با شمشیر کشته شدند و حسن بن علی با سم و حسین بن علی با شمشیر کشته شد(7)
ابن مسعود کشته شدن پیامبر  در سنه ۱۱ هجری تایید و تاکید کرده است(8)
رسول خدا  فرمود: هیچ پیامبری یا وصی او نیست مگر آنکه شهید میشود.(9)
و همچنین فرمودند: هیچ کس از ما (اهل بیت) نیست مگر آنکه مسموم یا مقتول خواهد بود.(10)
پس شهادت حضرت رسول  توسط سم قطعی است. ولی چه کسی و در چه زمانی ایشان  را به شهادت رسانده اند؟؟؟

زمان شهادت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله)
ظاهرا بیشترین فاصله ای را که بین فرمان حمله به شام به رهبری اسامه و شهادت حضرت رسول  بیان شده است دو هفته است. المغازی واقدی ج ۱ص ۱۲۶ ) به دلیل زیاد بودن روایات در این زمینه بنده به بیان مصادر کفایت میکنم: الطبقات الکبری ابن سعد جلد دوم و سیره ابن هشام و انساب الاشراف جلد اول و عیون الاثر جلد دوم.
در تمامی این مصادر فاصله ۱۲ الی ۱۴ روز فاصله بین دستور حمله به شام و شهادت بیان شده است. شهادت ایشان در سال ۱۱ هجری و در سن شصت و سه سالگی بوده است.
اولا:از آنجایی که حضرت رسول  همانطور که گفتم از شهادت قریب الوقوع خودشان در غدیر خبر داده بودند.
ثانیا:فاصله زمانی زیادی بین غدیر و دستور حمله به شام به رهبری اسامه نبوده است.
ثالثا: سرزمین شام در فاصله دوری از مدینه قرار داشت.
رابعا: در غدیر علی ّعلیه السلام به عنوان جانشین معرفی شده بود.
ابوبکر و عمر و دیگران اطرافیان از پیوستن به سپاه اسامه سر باز زدند تا بتوانند به طور سری به گونه ای که رسوا نشوند از دست پیامبر  خلاص شوند و نقشه های شوم خود را در بعد از شهادت حضرت  اجرا کنند.

عایشه و اطرافیان او قاتل حضرت رسول(صلی الله علیه وآله وسلّم)
روایت شده است: پس بیهوش شد و چون به هوش آمد زنها به او دارو خوراندند در حالی که او  روزه دار بود. (الطبقات الکبری ج ۲ص ۲۳۵)
در دو روایت بخاری و مسلم از عایشه آمده است: ما به رسول خدا  در هنگام بیماری اش دارو دادیم پس شروع کرد به اشاره کردن به ما که به من دارو ندهید.
گفتیم: مسئله ای نیست( هر بیماری از دارو متنفر است.) در بعضی روایات اینچنین آمده:اهمیتی ندهید. کراهیت مریض از دواست!.
اندکی بعد پیامبر فرمود: هرکس در خانه است در برابر چشم من باید دارو بخورد بجز عمویم  عباس که در کنار شما حضور نداشت( ۱۱)
اولا: مگر اطاعت حضرت رسول  در هر حالی طبق نص قرآن واجب نشده است؟ مگر قرآن نفرموده: که پیامبر  از روی هوی و هوس سخن نمیگوید؟ پس چرا وقتی حضرت  خواستند که به او دارو (سمّ) را ندهند عایشه اطاعت نکرد و بلکه خلاف دستور حضرت عمل کرد؟ انگار عایشه نیز مانند عمر خیال کرده بود که پیامبر  نعوذبالله هذیان میگوید!!! آیا رسول خدا  فایده دارو را نمی دانست و آنها میدانستند؟ و آیا پیامبر مصلحت خود را تشخیص نمیداد و آنها تشخیص میدادند؟
ثانیا: جمله آخر حضرت (همه اهل خانه در برابر چشم من از این دارو بخورند) اشاره به این دارد
حضرت میدانستند که آن دارو نبوده است بلکه سم بوده است که میخواستند توسط آن حضرت را بکشند. لهذا منظور حضرت  اینچنین بوده است: اگر دارو بوده است از آن بخورید!!! ولیخودشان میدانستند که دارو نبود و از آن نخوردند.
در الطب النبوی ابن جوزی ج ۱ص ۶۶ میگوید: به او دوا خوراندند در حالیکه بیهوش بود و چون به هوش آمد فرمود: چه کسی با من چنین کرد. این کار زنهائی است که از آنجا آمده اند و با دست به سوی حبشه اشاره کرد. و در روایات صحیح آمده که عایشه و حفصه حبشی بودند.
این یک افشاگری از سوی رسول خدا ست که او را به روشی که زنان حبشیه به شوهرانشان سم میخوراندند مسموم کرده اند. سم حبشه نیز معروف و مشهور بوده است و بعضی از حبشیها متخصص در سحر و شعبده و انواع سم بوده اند.
عبدالصمد بن بشیر از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که آن حضرت7 فرمود: میدانید پیامبر درگذشت یا کشته شد ؟همانطور که خدا میفرماید: اگر او درگذرد یا کشته شود به جاهلیت باز میگردید.) او قبل از مرگ مسموم شد. آن دو زن (عایشه و حفصه) به او سم نوشاندند(12)
و  در روایت دیگر آمده است: عایشه و حفصه به او سم نوشاندند. ( ۱۳)
و علامه مجلسی 1 میگوید: احتمال داردکه هر دو سم در شهادت پیامبر مؤثر بوده  اند(14)
منظور علامه از دو سم یکی سم خیبر است و دیگری سمی که در روزهای آخر حیاتش به او
نوشاندند. سران رژیم غاصب (ابوبکر و عمر و دخترانشان و)... برای اینکه اسم آنها به عنوان
قاتلین حضرت رسول  در جامعه پخش نشود به دست و پا افتادند و صحنه را غبار آلود کردند و گفتند: درست است که رسول خدا  مسموم شده اما این اثر سم خیبر در سال هفتم هجری بوده است که اینک او را از پای درآورده است!!! البته هیچ عاقلی چنین بهانه واهی را نمی پذیرد زیرا رسول خدا  در سال ۱۱ هجری کشته شده و حادثه خیبر در سال هفتم اتفاق افتاده است!!! از آن گذشته رسول خدا  از مسمومیت طعام خیبر توسط جبرئیل آگاه شد و از آن نخورد. عایشه نیز از آن واقعه عبرت گرفت وخوردن سم را به اختیار خود پیامبر  نگذاشت بلکه به زور آن را به حضرت   خوراند. پس قطعا شهادت حضرت   به خاطر آخرین سم که توسط عایشه به او خورانده شد و حضرت  به خاطر ضعف نتوانستند مقاومت کنند و به شهادت رسیدند.

پی نوشت:
۱المجدد فی الانساب. محمد بن محمد علوی ص ۶ -
۲المقنعه شیخ مفید ص ۴۵۶ و منتهی المطلب حلی ج ۲ص ۸۸۷ -
۳منتهی المطلب حلی ج ۲ ص ۸۸۷ -
۴جامع الرواه محمد علی اردبیلی ج ۲ص ۴۶۳ -
۵تهذیب الاحکام ج ۶ص ۱ و بحار الانوار ج ۲۲ ص ۵۱۴ -
۶السیره النبویه ابن کثیر دمشقی ج ۴ص ۴۴۹ -
۷المستدرک. ج ۳ص ۶۰ -
۸السیره نبویه ابن کثیر ج ۴ص ۴۴۹ و البدایه و النهایه ج ۶ص ۳۱۷ و ۳۲۲ -
۹بصائر الدرجات ص ۱۴۸ و بحارالانوار ج ۱۷ ص ۴۰۵ و ج ۴۰ ص ۱۳۹ -
۱۰ کفایه الاثر-خراز قمی ص ۱۶۲ و وسائل الشیعه ج ۱۴ ص ۲ و بحارالانوار ج ۴۵ ص ۱ و من -
لایحضره الفقیه ج ۴ص ۱۷
۱۱ سنن البخاری ج ۷ص ۱۷ و ج ۸ص ۴۰ و سنن مسلم ج ۷ ص ۲۴ و ۱۹۴ - تاریخ طبری ج ۲ص ۴۳۸ -
۱۲ تفسیرالعیاشی ج ۱ص ۲۰۰ و بحارالانوار ج ۲۲ ص ۵۱۶ وج ۲۸ ص ۲۱ -
۱۳ بحارالانوار ج ۲۲ ص ۵۱۶ -
۱۴ بحارالانوار ج ۲۲ ص ۵۱۶

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
@sibtayn_fa

نسخه اندرویدی کتاب العروة الوثقي والتعليقات عليها

 

کوتاه و شنیدنی

قدر نعمت ولایت و عید غدیر خم را بدانید - حجت الاسلام بندانی نیشابوری

مدت زمان فايل : 1 دقيقه و 16 ثانیه

حجم فایل : 423 کیلو بایت

اسم غدیر خم در مهمترین کتب اهل تسنن - حجت الاسلام احمدی اصفهانی

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 42 ثانیه

حجم فایل : 1.16 مگا بایت

اولین پیمان شکن غدیر - حجت الاسلام کافی (ره)

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 55 ثانیه

حجم فایل : 2.02 مگابایت

اثبات ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در یک دقیقه - حجت الاسلام رفیعی

مدت زمان فايل : 3 دقيقه و 19 ثانیه

حجم فایل : 1.60 مگا بایت

تجلیل از غدیر در میان همۀ انبیاء الهی - حجت الاسلام رفیعی

مدت زمان فايل : 1 دقيقه و 18 ثانیه

حجم فایل : 698 کیلو بایت

تکلیف و تکلّف دو عامل خصومت علیه شیعه - حجت الاسلام دارستانی

مدت زمان فايل :2دقیقه و 21 ثانیه

حجم فایل : 2 مگابایت

عصاره عالم انسان و طبیب بشریت امام معصوم - آیت الله وحید خراسانی

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 32 ثانیه

حجم فایل : 3.72 مگا بایت

Previous Next

روزشمارتاریخ اسلام

1 ذی الحجه

١ ـ ازدواج حضرت امیرالمؤمنین على (علیه السلام) و حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)٢ - فرستادن...


ادامه ...

3 ذی الحجه

 ورود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و مسلمانان به مكه در سفر حجه الوداع در...


ادامه ...

5 ذی الحجه

١ـ  وقوع غزوه سویق٢ـ شهادت امام جواد (علیه السلام)1ـ وقوع غزوه سویقدر پنجم ذیحجه سال دوم هـ...


ادامه ...

6 ذی الحجه

مرگ منصور دوانقىدر روز ششم ذیحجه سال 158 هـ .ق. منصور دوانقى به هلاكت رسید و در...


ادامه ...

7 ذی الحجه

١ـ‌ شهادت امام باقر علیه السلام٢ـ انتقال امام كاظم علیه السلام به زندان بصره 1ـ‌ شهادت امام باقر(علیه...


ادامه ...

8 ذی الحجه

١ـ حركت امام حسین(علیه السلام) از مكه به سوى عراق٢ـ دعوت عمومى مسلم بن عقیل در كوفه1ـ...


ادامه ...

9 ذی الحجه

١ـ روز عرفه٢ـ شهادت حضرت مسلم بن عقیل (علیه السلام) و هانى بن عروه٣ـ وقوع سدّ ابواب1ـ...


ادامه ...

10 ذی الحجه

١ـ عید سعید قربان٢ـ شهادت عبدالله محض و جمعى از فرزندان امام حسن مجتبى علیه السلام1ـ عید...


ادامه ...

11 ذی الحجه

افشای سرّ پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) توسط عایشه و حفصه در یـازدهم ذیحـجه...


ادامه ...

13 ذی الحجه

١ـ وقوع معجزه شق القمر توسط پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)٢ـ انعقاد دومین...


ادامه ...

14 ذی الحجه

بخشیدن فدك به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در چهاردهم ذیحجه سال هفتم هـ .ق رسول گرامى...


ادامه ...

15 ذی الحجه

 ولادت با سعادت امام هادى علیه السلام روز پـانزدهــم ذی‌حــجـه سال 212 هـ .ق. ولادت بـا سـعادت امـام...


ادامه ...

18 ذی الحجه

١ـ عید سعید غدیر خم٢ـ قتل عثمان بن عفان٣ـ بیعت مردم با حضرت امیرالمؤمنین امام على(علیه السلام)1ـ...


ادامه ...

20 ذی الحجه

خروج ابراهیم بن مالك اشتر بر ضد ابن زیاد در بیستم ذی‌حجه سال 67 هـ .ق. ابراهیم بن...


ادامه ...

22 ذی الحجه

شهادت جناب میثم تمار در بیست و دوم ذیحجه سال 60 هـ .ق. جناب میثم تمار یكى از...


ادامه ...

24 ذی الحجه

١ـ روز مباهله٢ـ خاتم بخشى امیرمؤمنان (علیه السلام) در حال ركوع٣ـ نزول سوره انسان و آیه «هل...


ادامه ...

25 ذی الحجه

اولین نماز جمعه امیرمؤمنان امام على علیه السلام در بیست و پنجم ذیحجه سال ٣٤ هـ .ق امیرمؤمنان...


ادامه ...

26 ذی الحجه

مرگ عمر بن خطاب به گفته برخی تاریخ نویسان در بیست و ششم ذیحجه سال 23 هـ .ق...


ادامه ...

27 ذی الحجه

١ - مرگ مروان حمار و انقراض حكومت بنى امیه٢ ـ وفات جناب على بن جعفر (علیهما...


ادامه ...

28 ذی الحجه

وقوع حادثه حرّه در روز بیست و هشتم ذیحجه سال 63 هـ .ق واقعه اسفناك «حره» در مدینه...


ادامه ...
012345678910111213141516171819

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. آرشيو صوتی
  5. مولودی عید غدیر خم

قرآن كريم


سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page