به که باید بسپارم خبر این غم را

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

به که باید بسپارم خبر این غم را
داغ عباس کمر می شکند عالم را

بنویس ام بنین نوکری عباست
افتخاریست مبارک پسر مریم را

کمترین مرتبه از وصف اباالفضلی اوست
بنویسید اگر خاک درش آدم را

گریه کمتر کن از این داغ که می ترسم اشک
کم کم از رو ببرد آبروی زمزم را

بنویس ام بنین در صف محشر داری
برروی دست، دو تا دست جدا از هم را

علم فاطمه ای بودن تو کاری کرد
که خدا داد به دست پسرت پرچم را