6 محرّم الحرام

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

١ـ یاری خواستن حبیب بن مظاهر از بنی اسد
٢ـ اولین محاصره آب فرات

1ـ یاری خواستن حبیب بن مظاهر از بنی اسد
در این روز حبیب بن مظاهر با اجازه حضرت امام حسین (علیه السلام) برای یاری طلبی از قبیله بنی اسد به میان آنها رفت و جمعی از آنان را برای كمك راهی كربلا نمود؛ اما با كارشكنی جاسوسان عمر بن سعد، بین آنها و قبیله بنی اسد درگیری رخ داد و جمعی از بنی اسد شهید و بقیه ناچار به فرار شدند

2ـ اولین محاصره آب فرات
بنا بر نقلی به دستور عمر بن سعد، شبث بن ربعی همراه سه هزار نفر، فرات را به محاصره در آوردند .